Login Search
[ Түүх үзэх ]

Тоглогчын статистик :: Matr1x*_^

jp Matr1x*_^ 576 нь тоглогчидоос 129-д байна

Diff: -1 129

128

Diff: +50.59 236.23

185.64

0%

-1

3

38

3

1

0

0

4

00:21:29

2017-11-29 22:33:29

2017-10-28 17:36:01

29

17.24% 5

0

29

0

23.69%

249

59

1.00

1.35

7

5

8.59

4,092

1

Only the top 10 player IDs are shown

Ашиглагдсан

22

Ашиглагдсан

22

Ашиглагдсан

12

5

5

Зэвсэг

Алсан

Үхсэн

Т:А

Т:А%

Нарийвчлал

Оносон

Гэмтэл

23 17 1 4.35% 32.93% 3.57 3K
4 0 4 100.00% 24.56% 14.25 598
2 0 0 0.00% 22.22% 22.50 154
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 7.69% 26.00 54
0 1 0 0.00% 60.00% 5.00 49
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 2.00 0

Газар

А

Ө:А

А:Ү

М:А

Т

Р

Онлайн цаг

Сүүлд холбогдсон

awp_india 21 0 1.11 1.95 1 25 00:10:45 2017-11-29
de_dust2_a 6 0 1.50 1.06 1 7 00:05:41 2017-11-29
de_cs_inferno 2 0 0.40 0.40 1 6 00:05:03 2017-11-29

#

Ранк

Хохирогч

Аллага

Үхсэн

А:Ү

Чадвар

1 78 mn UP 9 8 1.12 281.90
2 92 mn BB 6 9 0.67 269.00
3 56 au ff 5 7 0.71 317.96
4 246 au king 4 1 4.00 173.48
5 438 *LuckY.!* 3 3 1.00 111.97
6 406 Zep.! 2 0 2.00 119.36