Login Search
[ Түүх үзэх ]

Тоглогчын статистик :: Nikola

Nikola 576 нь тоглогчидоос 97-д байна

Diff: -2 97

95

Diff: +26.17 265.36

239.19

0%

6

2

50

2

0

0

0

4

00:33:05

2017-11-17 22:35:09

2017-11-15 21:06:56

56

44.64% 25

0

25

0

20.90%

842

176

2.24

1.69

21

5

15.04

8,710

0

Only the top 10 player IDs are shown

Ашиглагдсан

4

Ашиглагдсан

4

Ашиглагдсан

2

2

Холбогдсон цаг

Газар

Онлайн цаг

K

Д

Т:А

Т:А%

Нарийвчлал

Чадвар

2017-11-17 @ 22:24 - 22:35 air_Rock 00:10:18 16 10 7 43.75% 25.74% 265.36 Diff: +26.17
2017-11-15 @ 21:07 - 21:29 de_inferno 00:22:53 40 15 18 45.00% 19.97% 239.19 no change

Зэвсэг

Алсан

Үхсэн

Т:А

Т:А%

Нарийвчлал

Оносон

Гэмтэл

21 2 11 52.38% 17.12% 24.48 3K
13 6 2 15.38% 31.11% 3.46 2K
8 0 8 100.00% 37.31% 8.38 1K
5 0 0 0.00% 125.00% 0.80 447
4 1 3 75.00% 14.43% 24.25 849
4 0 0 0.00% 43.64% 13.75 639
1 1 1 100.00% 7.41% 54.00 142
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Газар

А

Ө:А

А:Ү

М:А

Т

Р

Онлайн цаг

Сүүлд холбогдсон

de_inferno 40 0 2.67 1.75 1 31 00:22:53 2017-11-15
air_Rock 16 0 1.60 1.57 1 19 00:10:12 2017-11-17

#

Ранк

Хохирогч

Аллага

Үхсэн

А:Ү

Чадвар

1 2 au Never Lose! eCCv 17 8 2.12 590.20
2 40 jp SE7EN 13 4 3.25 346.88
3 95 mn Dream 6 3 2.00 265.95
4 84 au Aika 5 2 2.50 274.61
5 199 mn Einstein 5 4 1.25 192.97
6 246 au king 4 1 4.00 173.48
7 - IREEDUIN 3 1 3.00 88.48
8 188 mn GaZuMi./ 2 0 2.00 198.45
9 427 jp www 1 1 1.00 114.67
10 112 mn bel 0 1 0.00 253.12