Login Search
[ Түүх үзэх ]

Тоглогчын статистик :: Demo

mn Demo 576 нь тоглогчидоос 134-д байна

Diff: -1 134

133

Diff: -26.67 233.15

259.82

95%

4

4

41

2

0

0

0

9

00:29:04

2017-12-09 08:27:34

2017-07-17 15:40:09

17

11.76% 2

0

21

0

16.49%

285

47

0.81

0.58

5

9

16.76

1,713

0

Only the top 10 player IDs are shown

Ашиглагдсан

87

Ашиглагдсан

52

17

8

5

3

2

Ашиглагдсан

36

20

11

6

5

4

3

2

Холбогдсон цаг

Газар

Онлайн цаг

K

Д

Т:А

Т:А%

Нарийвчлал

Чадвар

2017-12-09 @ 07:46 - 08:27 de_dust2 00:41:07 17 21 2 11.76% 17.80% 233.15 Diff: -26.67
2017-11-23 @ 19:47 - 19:47 de_dust2_a 00:00:27 0 0 0 0.00% 0.00% 259.82 no change

Зэвсэг

Алсан

Үхсэн

Т:А

Т:А%

Нарийвчлал

Оносон

Гэмтэл

5 0 0 0.00% 14.38% 29.20 485
3 3 0 0.00% 20.00% 6.67 406
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 2 100.00% 23.53% 8.50 201
1 0 0 0.00% 40.00% 20.00 155
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Газар

А

Ө:А

А:Ү

М:А

Т

Р

Онлайн цаг

Сүүлд холбогдсон

de_dust2 17 0 0.81 0.59 3 41 00:28:37 2017-12-09
de_dust2_a 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:27 2017-11-23