Login Search

Зэвсгийн статистик

25 Tөрлийн зэвсгээр нийт 43,165 тоглогчдыг алж ,нийт гэмтэл учруулсан тoo 6,875,983

Зэвсэг

Алсан

Тархи

Тархи%

ӨТА

ӨТА%

Оносон

Б:А

Гэмтэл

16,636 3,226 19.39% 2 0.01% 28.26% 4.05 2.9M
9,856 4,168 42.29% 0 0.00% 16.78% 22.68 1.4M
6,378 2,553 40.03% 0 0.00% 16.91% 27.79 896.7K
2,864 1,292 45.11% 0 0.00% 23.02% 15.22 468.8K
1,848 876 47.40% 0 0.00% 16.29% 30.83 271.5K
1,605 884 55.08% 0 0.00% 18.94% 26.64 231.4K
1,435 185 12.89% 0 0.00% 3.45% 64.77 235.9K
995 487 48.94% 0 0.00% 15.40% 40.41 137.3K
558 215 38.53% 0 0.00% 15.61% 33.94 84.5K
354 111 31.36% 0 0.00% 16.16% 51.98 52.1K
320 0 0.00% 1 0.31% 52.79% 27.73 124.4K
98 43 43.88% 0 0.00% 17.88% 24.89 13.6K
54 20 37.04% 0 0.00% 20.59% 33.19 7.3K
49 18 36.73% 0 0.00% 7.29% 71.35 7.3K
29 14 48.28% 0 0.00% 19.54% 28.59 4.7K
24 12 50.00% 0 0.00% 47.37% 10.29 4.2K
15 6 40.00% 0 0.00% 9.65% 79.47 2.5K
10 5 50.00% 0 0.00% 20.67% 42.10 1.6K
9 2 22.22% 0 0.00% 11.41% 62.33 1.2K
8 6 75.00% 0 0.00% 16.47% 31.12 1.4K
6 1 16.67% 0 0.00% 11.60% 71.83 707
6 0 0.00% 0 0.00% 50.70% 11.83 1.4K
5 2 40.00% 0 0.00% 9.88% 34.40 743
3 0 0.00% 0 0.00% 9.38% 32.00 611
0 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 24.00 0